Interná smernica GDPR
Informačná povinnosť prevádzkovateľa
Žiadosť o výmaz osobných údajov

email: nashville@nashville.sk